Opkijken.nl ondersteunt en moedigt aan in geloof

Jouw gift maakt het mogelijk dat we Opkijken online kunnen houden en verder kunnen ontwikkelen. We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers, maar om de continuïteit én de kwaliteit van Opkijken te waarborgen, is een klein team van vaste krachten nodig. Daarom kunnen we jouw gift heel goed gebruiken.

Klik hier om het werk van Opkijken.nl (onderdeel van LPB media) te steunen

Opkijken.nl ondersteunt en moedigt aan in geloof. Opkijken.nl is een website van LPB media. LPB media brengt met eigentijdse media geloof en kerk dichtbij mensen. Wij geloven erin dat we door ons werk mensen dichter bij God mogen brengen. LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven.